Linnéuniversitetet
Sökning i Linnéuniversitetets diarium

Ärendelista:
Här kan du söka ut ärenden som registrerats under en viss tidsperiod,
t ex en vecka, en månad ett kvartal eller samtliga årets ärenden.

Sök ärende:
Här kan du söka efter ett specifikt ärende eller en viss typ av ärende.

För utlämnande av handlingar kontakta registrator@lnu.se
Ärenden registrerade före 2023-01-01 finns i serierna HR18, STUD18 och LNU18.
Ärenden registrerade efter 2023-01-01 finns i serierna HR23, STUD23 och LNU23.